Wie zit er achter ’Slimmepeuter punt nl’?

 

Mijn naam is Maddy Hageman, ik ben hoogbegaafdenbegeleider, gespecialiseerd in het jonge kind.

Na mijn opleiding tot arts heb ik in het Wilhelmina Kinderziekenhuis gewerkt en in onderzoek. Ruim 25 jaar geleden kwam ik met het verschijnsel hoogbegaafdheid in aanraking en sindsdien heb ik me erin verdiept.  

Als bestuurder in onderwijsland heb ik in de loop der jaren veel bijgeleerd. Ook al zijn er regelmatig veranderingen, zoals de invoering van het recht op passend onderwijs, het blijft zoeken naar oplossingen voor kinderen die ‘afwijken naar de bovenkant’.

Ik ben coördinator en secretaris van de Stichting Plusklas Houten, waar kinderen in de basisschoolleeftijd één ochtend per week ‘anders’ onderwijs krijgen (zie ook www.plusklashouten.nl). Een aantal jaren heb ik ook zelf voor de groep gestaan.

 

Tijdens mijn opleiding bij Novilo tot hoogbegaafdencoach kwam ik er steeds meer achter hoe moeilijk het is de motivatie en leerhonger die kinderen van nature hebben, weer terug te krijgen. Achtereenvolgens bij gedesillusioneerde studenten, middelbare scholieren en bij kinderen op de basisschool. Mijn conclusie was: hoe eerder je erbij bent als begeleider, hoe beter. Je kan dan werken aan een goede mindset en ouders (en later ook het kind zelf) bewust maken van wat er aan de hand is en hoe daarmee om te gaan. Vandaar dat ik mij richt op het jonge kind:  peuters en onderbouwleerlingen.

 

Ik begeleid (ouders van) jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, doe observaties en ik adviseer leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en leerkrachten. Ik geef lezingen en workshops, zowel voor ouders als onderwijzend personeel en CJG-medewerkers.

Sinds 2013 ben ik redactiemedewerker en columnist van het tijdschrift Talent. Zie ook www.tijdschrift-talent.nl

Peuterschool Houten is, mede op mijn initiatief, in september 2014 een pilot-Peuter+ groep gestart, voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze groep hoort nu tot het vaste aanbod; in het begin was ik Intern Begeleider voor deze groep. Sinds augustus 2016 maakt Peuterschool Houten deel uit van KMN Kind & co.

 

In mijn seizoensnieuwsbrieven lees je meer over mijn activiteiten en geef ik opvoedingstips. Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Stuur een mail aan info@slimmepeuter.nl.

 

 

>>